Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Hulpmiddelen bij verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis, verstandelijke vermogens ontwikkelen zich niet of niet met de 'normale' snelheid. Er zijn grote verschillen: lichte, matige, ernstige en diepe verstandelijke beperking. Dit maakt de behoefte aan ondersteuning heel verschillend. Denk hierbij aan een omgeving die zekerheid en structuur biedt, zintuiglijke stimulering en ondersteuning bij opvoeden, wonen, op school, op het werk en in contacten met anderen. Op deze pagina vindt u informatie over enkele hulpmiddelen bij communiceren, ontspanning, voortbewegen, rijden, werken, studeren en wonen.

2023%20verstandelijke-beperking-maths-g713db051f_1280

Inhoud

  Inhoud

  YouTube video thumbnail

  Hulpmiddelen bij verstandelijke beperking

  Communiceren 

  Er zijn communicatiekaarten, pictogrammen, communicatiehulp of een eigen fotoboek die helpen bij het gesprek. Zo kunt u samen achterhalen wat er speelt en wat er nodig is. Er bestaan ook andere hulpmiddelen voor sociale interactie: robotdieren, hulphond maar ook bij een diepe verstandelijke beperking zijn er communicatie-instrumenten. Soms wordt pas later ontdekt dat iemand niet goed hoort, een hoortoestel kan dan de communicatie verbeteren.

  Ontspanning

  Spanning vraagt ontspanning. Spelmaterialen als pittenzakjes, kauwsieraden, robotdier en games. Misschien heeft u als ouders tijd om een muziekinstrument uit te proberen. Of samen aan de slag met plantjes in de tuin of op het balkon. Maar denk ook aan rustgevende verlichting, luisterboek of een ouderwetse schommelstoel. Voor een betere nachtrust: verzwaarde deken,slaaphulp of bedtent. U vindt meer over ontspanning en tips op onze pagina over snoezelen.

  Voortbewegen en rijden 

  Voor kinderen zijn er diverse loopondersteuningen of frames, met of zonder zitting. Ook kunt u samen fietsen, bijvoorbeeld met een aanhangfiets, tandem met drie wielen of een fietsaanhanger als uw kind nog jong is. Soms gaat de verstandelijke beperking gepaard met (ernstige) lichamelijke beperkingen. U of uw naaste maakt intensief gebruik van een (elektrische) rolstoel. Dan is het heel belangrijk dat u de juiste zittingen, ortheses en hoofdsteunen op maat laat maken.

  Werken en studeren

  Voor het aanbrengen van structuur in de dag zijn er hulpmiddelen. U kunt dan denken aan een organizer, een whiteboard of schoolbord of zelfs een dagstructuurrobot. Is er een concentratieprobleem? Een wiebelkussen, koptelefoon en concentratiescherm zijn hulpmiddelen die u misschien nog van school kent.

  Wonen 

  In en rondom het huis moet het veilig zijn, het inschatten van gevaar kan moeilijk zijn bij een verstandelijke beperking. Denk hierbij aan een veilige trap. Als er sprake is van een ernstige beperking kan bepolsteren van een kamer veel letsel voorkomen, of speciale kleding zodat men zichzelf niet kan beschadigen. Om uit bed komen te voorkomen zijn er (hoog laag) bedboxen. Een bedtent of verzwaarde deken zorgt voor een veilig en koesterend gevoel in bed.

  Vergoedingswijzer

  Op de Hulpmiddelenwijzer vindt u bij het hulpmiddel zelf of het vergoed wordt. Vaak kiezen ouders van een verstandelijk beperkt kind, voor het zelf beheren van het geld om de zorgvraag mee te betalen. Dit PGB of persoonlijk gebonden budget kunt u bij diverse uitkeringsinstanties aanvragen. Omdat u het geld moet verantwoorden, heeft u veel regelwerk en administratie.  Voor de groep zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen is er hulp bij vergoeding vanuit de Wmo: handreiking Hulpmiddelen uit de Wmo bij ZEVMB - ZEVMB-kenniscentrum en vanuit de Zorgverzekeringswet: Hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet (ZvW); tips & tricks - ZEVMB-kenniscentrum 

  Meer informatie 

  • Thuisarts.nl, ik wil mijn naaste met verstandelijke beperking goed kunnen begrijpen. 
  • HandicapNL zet zich in voor een normaal dagelijks leven voor mensen met een handicap. Er bestaan vele initiatieven en projecten die dit doel ondersteunen. Denk aan inclusieve muziekverenigingen, rolstoelvaardigheidstrainingen, maar ook aan projecten die gericht zijn op het toegankelijker maken van musea, dag-attracties en evenementen
  • Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking: een onzichtbare groep. (Trimbos)  
  • Belangenvereniging SIEN is er voor verwanten van mensen met een verstandelijke beperking.  
  • Kindmeteenhandicap.nl  heeft alle belangenverenigingen en veel algemene tips en informatie op hun website.  
  • Kansplus.nl. Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. Zij zijn de vereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, broers, zussen en andere naasten. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau behartigen wij de collectieve en individuele belangen van mensen met een verstandelijke beperking. 
  • Landelijk kenniscentrum LVB, mensen met een licht verstandelijke beperking hebben aanzienlijke beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling en in hun adaptieve vaardigheden, ook wel sociaal aanpassingsvermogen genoemd. Bewust of onbewust, ook u komt waarschijnlijk vaak iemand met een LVB tegen. Naar schatting gaat het in Nederland om 1,1 miljoen mensen. 
  • EMB Nederland wil de kwaliteit van leven van mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) en hun netwerk verhogen. Dat doen we door ontmoeten, informeren en belangen te behartigen. Samen met, voor en door jullie maken we het verschil. Doe je mee? 
  • ZEVMB.nl is hét platform voor ZEVMB-gezinnen, zorgprofessionals, onderzoekers, gemeenten en systeempartijen. Voor iedereen die informatie zoekt over zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. 
  • Kennisplein Gehandicaptensector, In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring aanwezig. Maar vaak blijft dit weggestopt binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector wil dit veranderen. Het Kennisplein is een plek waar professionals elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. 
  • NJi.nl Wat werkt bij licht verstandelijke beperkte jeugd? Therapieën en passende interventies.  
  • Binnen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tranzo wordt in co-creatie met de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op het gebied van leven met een verstandelijke beperking. 
  • VGN.nl, is er voor alle organisaties die mensen met een beperking ondersteunen. 
  • GRATIS het e-book ‘Hallo, ik heb een handicap’ om op een laagdrempelige manier met kinderen in gesprek te gaan over mensen met een handicap. 
  • Overheid.nl: Kind met intensieve zorg. Een overzicht met verschillende vormen van hulp en ondersteuning. 

  Gerelateerde hulpmiddelen

  Gerelateerde 'Handig om te doen's

  Gerelateerde hulpmiddelen

  Gerelateerde hulpmiddelen

  Gerelateerde hulpmiddelen

  Gerelateerde hulpmiddelen

  Deel deze pagina via: