Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Leefpatroonmonitoring

Ongerust over uw alleenwonende ouder, of uw kind met een beperking? Leefpatroonmonitoring ( voorheen leefstijlmonitoring) geeft inzicht in het leefpatroon en volgt wat alleenwonende mensen met bijvoorbeeld dementie of een verstandelijke beperking doen. Mantelzorgers, zorgmedewerkers en casemanagers dementie kunnen hiermee veranderingen in het activiteitenpatroon ontdekken. Bijvoorbeeld als hij of zij ’s nachts gaat dwalen. Het systeem zelf registreert ook opvallende veranderingen in het dagelijks leefpatroon en meldt dat. Veranderingen in het leefpatroon kunnen aanwijzingen zijn van risicovolle achteruitgang. U kunt dan op tijd maatregelen nemen. Een systeem voor leefstijlmonitoring bestaat uit een combinatie van een netwerk van sensoren in de woning, een computerprogramma en een app voor een smartphone en/of webpagina. Thuiszorgorganisaties bieden steeds vaker leefstijlpatroonmonitoring aan: een wijkverpleegkundige of een casemanager kijkt dan mee met de mantelzorger.

Inhoud

  Inhoud

  Gepubliceerd op: 12-04-2024

  Waarvoor dient leefpatroonmonitoring?

  Mantelzorgers en/of familieleden kunnen via leefpatroonmonitoring een alleenwonende persoon met een aandoening die langzaam verergert op afstand volgen (monitoren). Leefpatroonmonitoring is te gebruiken bij mensen met bijvoorbeeld dementie, ziekte van Parkinson en een verstandelijke beperking. De monitoring vermindert de belasting bij mantelzorgers of familie en signaleert tijdig lichamelijke en mentale achteruitgang. Leefpatroonmonitoring waarschuwt bij een crisissituatie, zoals een urineweginfectie doordat het systeem signaleert dat iemand ineens veel vaker naar het toilet gaat dan normaal.

  Hoe werkt leefpatroonmonitoring?

  Leefpatroonmonitoring bestaat uit een netwerk van sensoren. De meeste sensoren zijn bewegingssensoren. De sensoren ‘zien’ alleen beweging: ze zijn geen camera’s. De sensoren worden geplaatst in verschillende ruimtes in een woning. Het computerprogramma achter het sensorennetwerk registreert over een langere periode de beweging en/of activiteiten van de bewoner. Op een smartphone, tablet of pc kunt u de informatie over de activiteiten van de bewoner bekijken. Zoals de frequentie van toiletgebruik, veranderingen in dag-nacht ritmes en ‘s nachts dwalen. Afhankelijk van het systeem dat u gebruikt wordt het dagelijks leefpatroon door het computerprogramma ‘ingeleerd’. Na deze inleerperiode geeft het systeem zelf via berichten in de app op de smartphone aan of er sprake is van een opvallende afwijking in het dagelijks leefpatroon. Dit gaat meestal via een stoplicht: groen - alles is in orde, geel - opvallende verandering, rood - zodanige verandering dat direct aandacht nodig is.
  De rode meldingen worden extra onder de aandacht gebracht. Afhankelijk van het systeem of de versie van dat systeem worden ook noodsituaties, zoals een valpartij, gesignaleerd en met rood gemeld. U kunt bovendien meestal instellen dat u een rode melding krijgt als iemand met dementie de woning verlaat. Zorgmedewerkers, casemanagers en mantelzorgers kunnen daardoor veranderingen in het activiteitenpatroon van de cliënt of hun naaste vaststellen, bijvoorbeeld als hij of zij ’s nachts gaat dwalen. Het systeem zelf volgt ook belangrijke veranderingen in het dagelijks leefpatroon en doet daar melding van. Veranderingen die duiden op een mogelijke noodsituatie, zoals een valpartij of 's avonds niet terugkeren, kunnen direct worden gemeld aan een zorgmedewerker en/of mantelzorger.

  YouTube video thumbnail

  Belangrijk om te weten

  • Leefpatroonmonitoring werkt in principe alleen bij mensen die alleen in een woning wonen. Een klein huisdier kan nog wel.
  • In een eengezinswoning zijn meer sensoren (in het netwerk) nodig dan in een appartement.
  • U heeft een internetverbinding nodig. Een standaardabonnement voldoet.
  • Systemen voor leefpatroonmonitoring hebben geen camera's.
  • Systemen voor leefpatroonmonitoring (leefstijlmonitoring) worden vergoed door een aantal gemeenten: meestal de abonnementskosten voor een aantal maanden. Thuiszorgorganisaties kunnen leefstijlmonitoring declareren. Vraag bij de thuiszorg na of leefstijlmonitoring wordt aangeboden.

  Productoverzicht

  Wordt het vergoed?

  Er is geen eenduidige informatie over een vergoeding voor dit hulpmiddel, gebruik de keuzehulp om de mogelijkheden te onderzoeken. Vraag dit voor de aanschaf na bij uw zorgverzekeraar, gemeente of bij het UWV.

  Komt u er niet uit? Bezoek dan Informatie- en adviespunt Juiste Loket | Regelhulp - Ministerie van VWS

  Meer informatie

  • Leefpatroonmonitoring vervangt het woord leefstijlmonitoring.  Bij het begrip leefstijl denkt men aan gezonde leefstijl, en daar gaat het niet over bij leefstijlmonitoring. Daarom is begin 2024 onder leiding van de Vliegwielcoalitie van de Patiëntenfederatie, Vilans, Digizo.nu en de leveranciers besloten de aanduiding te wijzigen van leefstijlmonitoring naar leefpatroonmonitoring. Deze aanduiding is toekomstbestendiger en sluit beter aan bij wat deze digitale zorgtechnologie doet: het in kaart brengen van leefpatronen en het geven van vroege waarschuwingen bij aanmerkelijke veranderingen in het leefpatroon.
  • Voor zorgverleners op Zorg voor Beter: Leefpatroonmonitoring en Zorgvannu: Langer thuis wonen met leefpatroonmonitoring.
  • Voor zorgorganisaties: opbrengsten en financiering van leefpatroonmonitoring op de kennisbank Digitale zorg van Vilans.
  • Uit onderzoeken en ervaringen uit projecten is gebleken dat de stress van de mantelzorger vermindert bij het gebruik van leefpatroonmonitoring. De app geeft een beeld van de actuele situatie en dat stelt gerust. Daarom financieren een beperkt aantal gemeenten leefpatroonmonitoring. De meeste van deze gemeenten financieren de eerste maanden van een abonnement. Dit om de technologie onder de aandacht te brengen bij u als mantelzorger waarna u zelf het maandabonnement gaat betalen.
  • Informatieve film over langer thuis blijven wonen is een wens van veel Nederlanders én van de overheid. Maar dan wel graag op een verantwoorde manier. Leefpatroonmonitoring kan daarbij helpen. (ZonMw)

  Vragen of opmerkingen

  De Vilans Hulpmiddelwijzer verkoopt geen hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie op: Waar kan ik het hulpmiddel kopen?

  Heeft u een vraag? Kijk bij de veelgestelde vragen (FAQ's). Staat uw antwoord daar niet bij, dan kunt u ook contactLeefpatroonmonitoring met ons opnemen.

  Wilt u blijvend betrokken zijn bij de Hulpmiddelenwijzer? Geeft u dan op voor ons Hulpmiddelenwijzer-panel. Uw mening doet ertoe!

  Gerelateerde hulpmiddelen

  Deel deze pagina via: