Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Tillift, vrijstaande rail

Tilliften aan een vrijstaande rail gebruikt u als u moeite heeft om vanuit zitten of liggen overeind te komen en andersom. Of als de zorgverlener of mantelzorger u niet kan tillen en verzorgen. Deze tillift hangt aan een rail die niet vastzit aan het plafond, maar vrij in de ruimte staat. De verzorger kan u via de rail optillen en laten zakken en over een kleine afstand meenemen. Deze liften heten ook wel tilliften met traversesysteem, tillift vrijstaande opstelling of portaalliften.

Inhoud

  Inhoud

  Waarvoor dient een tillift met vrijstaande rail?

  Een tillift aan een vrijstaande rail zorgt ervoor dat u zonder grote inspanning overeind komt en weer gaat zitten of liggen. U kunt over een kleine afstand worden verplaatst, bijvoorbeeld voor het overzetten (transfer) van een stoel in bed. Bovendien maakt de houding en de hoogte waarin u zit het verzorgen makkelijker, bijvoorbeeld bij het wassen van het onderlichaam.

  Hoe werkt een tillift met vrijstaande rail?

  De tilband of stoelvormige zitting wordt eerst onder u geplaatst en daarna aan de tillift vastgemaakt. U zit in een halfliggende houding. De verzorger laat u dan langzaam zakken of juist overeind komen en verplaatst u. De tillift hangt aan een rail die op staanders rust. De bediening is meestal elektrisch. Deze tilliften kiest u als een lift aan een rail nodig is, maar het plafond niet sterk genoeg is. Ook als het gebruik  voor een kortere periode is, biedt een vrijstaande lift oplossing. U hoeft in dat geval niet te verbouwen.

  Belangrijk om te weten 

  • Er bestaan tilliften met tilbanden en met harde stoelvormige zittingen.
  • Geschikt voor tijdelijk en permanent gebruik en in kleine ruimtes. De staanders kunnen wel de doorgang kleiner maken. Ze kunnen ook aan één kant aan de muur vastgemaakt worden. 
  • Deze lift leent zich goed voor wassen van het onderlichaam, verwisselen incontinentiemateriaal en voor aan- en uitkleden. 
  • Let op het maximale draagvermogen. 

  Productoverzicht

  Uitvoeringen

  • Tilliften, vrijstaande rail op 2 staanders. Vooral geschikt voor boven bed of bad.
  • Tilliften, vrijstaande rail op 3 staanders. Geschikt voor boven bed of bad of door een kamer.
  • Tilliften, vrijstaande rail op 4 staanders. Geschikt om in het gebied tussen de 4 staanders naar voren en achteren en van links naar rechts te worden getild en verplaatst.

  Wordt het vergoed?

  Dit hulpmiddel wordt mogelijk vergoed vanuit de Wmo of de Wlz. Controleer dit via de keuzewijzer op de Hulpmiddelenwijzer. Voor een aanvraag via de Wmo gaat u naar uw gemeente, een aanvraag vanuit de Wlz doet u bij het zorgkantoor. 

  Hoe te verkrijgen?

  Hulpmiddelen vanuit de WMO

  Uw gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken of u ondersteuning nodig heeft. Dit wordt vastgesteld tijdens een 'keukentafelgesprek', u heeft hierbij recht op een Onafhankelijke cliëntondersteuning | Onderwerp | Regelhulp - Ministerie van VWS.

  Het keukentafelgesprek gaat over:

  • Wat u zelf kunt.
  • Of en hoe uw omgeving u kan ondersteunen (mantelzorg).
  • Zorg en ondersteuning die u al ontvangt vanuit andere wetten, bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg (Wlz).

  Algemene voorwaarden aan het hulpmiddel

  • U moet het hulpmiddel nodig hebben: u krijgt zorg op maat, maar alleen zorg die écht nodig is, niet meer en niet minder.
  • Er is geen ander, goedkoper hulpmiddel dat even goed werkt.
  • Het hulpmiddel moet goed werken, het voldoet “aan de stand van de wetenschap en praktijk”

  Wie bepaalt of beoordeelt dit?

  De gemeente neemt een besluit door rekening te houden met uw wensen en de uitkomst van het keukentafelgesprek. De gemeente komt met een passende ondersteuning zodat u weer veilig kunt wonen en meedoen aan de maatschappij. U ontvangt een voorstel:

  Ondersteuning vanuit algemene voorzieningen (thuiszorg of dagbesteding) en/of maatwerkvoorzieningen, eventueel via een pgb (woningaanpassingen).

  Informatie

  Hulpmiddelen vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

  Als uw aanvraag voor langdurende zorg via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is goedgekeurd, krijgt u een indicatie voor Wlz-zorg. U betaalt een eigen bijdrage voor deze zorg. Als u recht heeft op een Wlz-hulpmiddel én deze echt nodig heeft, krijgt u deze vergoed via de Wlz.

  Algemene voorwaarden aan het hulpmiddel

  • U moet het hulpmiddel nodig hebben: u krijgt zorg op maat, maar alleen zorg die écht nodig is, niet meer en niet minder.
  • Er is geen ander, goedkoper hulpmiddel dat even goed werkt.
  • Het hulpmiddel moet goed werken, het voldoet “aan de stand van de wetenschap en praktijk”.

  Wie bepaalt en beoordeelt dit?

  Bij verblijf in een instelling:

  • Uw zorginstelling bepaalt en beoordeelt of u een Wlz hulpmiddel nodig heeft, de zorginstelling doet ook de aanvraag en de afhandeling voor u.

  Let op! Een persoonlijk mobiliteitshulpmiddel vraagt u direct aan bij uw zorgkantoor, zij beoordelen welke u nodig heeft en regelen het hulpmiddel. 

  Als u thuis woont:

  • Alleen hulpmiddelen voor toezicht en verpleging en verzorging komen in aanmerking voor vergoeding vanuit de Wlz. Uw thuiszorgaanbieder bepaalt en beoordeelt of u dit hulpmiddel nodig heeft, de aanvraag en het bestellen loopt via hen.

  Let op! Bij verblijf thuis vallen de meeste hulpmiddelen onder de Zvw of de Wmo. Dit dient u via uw zorgverzekeraar te regelen of via de gemeente.

  In de Brochure Hulpmiddelen Wet langdurige zorg | Brochure | Zorginstituut Nederland vindt u alle informatie en voorbeelden. U kunt gebruik maken van een Onafhankelijke cliëntondersteuning | Onderwerp | Regelhulp - Ministerie van VWS  Komt u er niet uit? Bezoek dan het informatie- en adviespunt Informatie- en adviespunt Juiste Loket | Regelhulp - Ministerie van VWS

  Meer informatie 

  • Een geschikte tillift selecteren valt niet mee. Schakel daarom een deskundige in zoals een ergotherapeut
  • Een goede instructie en gebruiksaanwijzing zijn nodig. Onderhoud en service zijn extra belangrijk bij tilliften. 
  • Meer over tilliften en woningaanpassingen op www.regelhulp.nl
  • Er bestaan ook apps voor rugoefeningen, zo voorkomt u pijn door verkeerd, vaak en zwaar tillen.

  Vragen of opmerkingen

  De Vilans Hulpmiddelwijzer verkoopt geen hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie op: Waar kan ik het hulpmiddel kopen?

  Heeft u een vraag? Kijk bij de veelgestelde vragen (FAQ's). Staat uw antwoord daar niet bij, dan kunt u ook contactTillift, vrijstaande rail met ons opnemen.

  Wilt u blijvend betrokken zijn bij de Hulpmiddelenwijzer? Geeft u dan op voor ons Hulpmiddelenwijzer-panel. Uw mening doet ertoe!

  • Laatst herzien op: 26-07-2023 

  Gerelateerde hulpmiddelen

  Deel deze pagina via: