Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Katheters voor eenmalig gebruik

Katheters voor eenmalig gebruik zijn buisjes die in de plasbuis worden ingebracht om urine uit de blaas af te voeren. Als iemand dat bij zichzelf doet, heet dat zelfkatheterisatie. Maar ook zorgverleners, zoals mantelzorgers of de thuiszorg kunnen dit doen. Het plassen door het buisje gebeurt één tot meerdere malen per dag (intermitterend) en op regelmatige tijdstippen. Na gebruik wordt de katheter weggegooid.

Inhoud

  Inhoud

  Waarvoor dient een eenmalige katheter?

  Katheters voor eenmalig gebruik worden gebruikt als iemand niet goed meer kan plassen of niet genoeg controle over de blaas heeft. Iemand kan zelf de katheter inbrengen en verwijderen of dat aan een ander overlaten.

  Hoe werkt een katheter voor eenmalig gebruik?

  De katheter (het buisje) wordt in de plasbuis geschoven, waarna de urine via de katheter uit de blaas kan stromen. Als de blaas leeg is, wordt de katheter weer uit de plasbuis gehaald en weggegooid. De meeste katheters hebben een gladde laag om de katheter zo soepel mogelijk in te brengen en er weer uit te halen. Het zelf werken met een katheter wordt meestal door een deskundige in een ziekenhuis en/of revalidatiecentrum aangeleerd.

  Belangrijk om te weten

  • Katheters om urine te laten afvloeien heten ook wel blaaskatheters.
  • Katheters voor eenmalig gebruik zitten soms in compacte verpakkingen die minder ruimte innemen. Daardoor kunnen ze makkelijker meegenomen en/of onopvallender gebruikt worden.

  Productoverzicht

  Uitvoeringen

  • Katheters voor eenmalig gebruik voor vrouwen zijn korter dan die voor mannen, want die hebben een langere plasbuis.
  • Verder verschillen de katheters naar dikte en soort buitenlaag (coating). Ze hebben een recht, gebogen of flexibel uiteinde. 
  • Ook het materiaal verschilt: er bestaan stugge en flexibele katheters.
  • Er zijn katheters met of zonder opvangzak.

  Wordt het vergoed?

  Incontinentiezorg is opgenomen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). In die wet is vastgelegd dat onder voorwaarden absorberende en afvoerende hulpmiddelen worden vergoed. De kosten van wasbaar incontinentiemateriaal en incontinentiekleding krijgt u meestal niet terug. Bovendien vergoeden zorgverzekeraars meestal geen producten voor huidverzorging.

  Zorgverzekeraars vergoeden alleen behandelingen en hulpmiddelen die door een gecontracteerde zorgverlener zijn voorgeschreven. Daarbij wordt eerst het eigen risico in rekening gebracht.

  Het hangt af van de polis van uw zorgverzekeraar wat en hoeveel u vergoed krijgt. U krijgt hulpmiddelen van gecontracteerde leveranciers volledig vergoed. U kunt dat lezen in de polisvoorwaarden van de eigen verzekering. Als u er niet uitkomt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

  Op Zorginstituut Nederland vindt u verzekerde zorg stomahulpmiddelen en incontinentiehulpmiddelen.(ZvW)

  Hoe te verkrijgen?

  Hulpmiddelen vanuit de Zorgverzekeringswet

  In de Zorgverzekeringswet (ZvW) staat beschreven welke hulpmiddelen voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. Bekijk het overzicht op de website van Zorginstituut Nederland.
  De hulpmiddelen die vergoed worden vindt u in het Reglement Hulpmiddelen op de website van uw verzekeraar. Let op! Dit Reglement Hulpmiddelen kan verschillen per zorgverzekeraar. In het reglement staan de voorwaarden zoals de hoogte van de vergoeding, de eigen bijdrage, vervanging, wijziging of reparatie van een hulpmiddel, gebruikstermijnen en de kwaliteitseisen.

  Wie bepaalt of beoordeelt het?

  • De zorgverzekeraar beoordeelt in het individuele geval of een verzekerde in aanmerking komt voor (redelijkerwijs is aangewezen op) het aangevraagde hulpmiddel. De zorgverzekeraar kan het hulpmiddel in eigendom van de verzekerde geven of uitlenen.
  • De zorgverzekeraar kan voorwaarden stellen aan het vergoeden van hulpmiddelen. Bijvoorbeeld dat vooraf toestemming nodig is van de zorgverzekeraar. Of dat bij de aanvraag van een hulpmiddel een voorschrift of toelichting nodig is van een behandelend arts.

  Afhankelijk van het soort zorgpolis kan een verzekerde:

  •  Zelf kiezen waar hij het hulpmiddel haalt.
  •  Kiezen uit leveranciers die een contract met de zorgverzekeraar hebben.
  • Richtlijnen vinden over bijvoorbeeld vervanging, wijziging of reparatie van een hulpmiddel en gebruikstermijnen.

  Informatie

  Komt u er niet uit? Bezoek dan het informatie- en adviespunt het Juiste loket|Regelhulp (Ministerie van VWS).

  Meer informatie

  Vragen of opmerkingen

  De Vilans Hulpmiddelwijzer verkoopt geen hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie op: Waar kan ik het hulpmiddel kopen?

  Heeft u een vraag? Kijk bij de veelgestelde vragen (FAQ's). Staat uw antwoord daar niet bij, dan kunt u ook contactKatheters voor eenmalig gebruik met ons opnemen.

  Wilt u blijvend betrokken zijn bij de Hulpmiddelenwijzer? Geeft u dan op voor ons Hulpmiddelenwijzer-panel. Uw mening doet ertoe!

  • Laatst herzien op: 09-08-2023 

  Deel deze pagina via: