Vergoedingen hulpmiddelen

In Nederland bestaan verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen en aanpassingen (gedeeltelijk) vergoed te krijgen, zoals:
 
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • de Participatiewet
Uw persoonlijke omstandigheden bepalen welke wet of regeling van toepassing is. De uitvoerende instantie van zo'n wet, bijvoorbeeld de gemeente of uw zorgverzekeraar, bepaalt of u een hulpmiddel of aanpassing krijgt en hoeveel u moet bijdragen. Het is mogelijk dat u dat voor een deel of zelfs helemaal zelf moet betalen. Dit hangt af van de wet of regeling, de uitvoerende instantie, uw (aanvullende) verzekering en uw financiële situatie.

Op de volgende pagina's leest u meer over deze wetten en regelingen:
Niet gevonden wat u zocht? Neem dan contact met ons op.

Aan de informatie in deze documenten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Bedankt voor je feedback

Vilans.Feedback.Hulpmiddel.Positive.Description

Deel deze pagina

U kunt hier meer informatie vinden over het delen op social media. Door te klikken op één van onderstaande knoppen wordt u direct doorverwezen naar de betreffende social media.

Facebook Twitter LinkedIn

Bedankt voor uw feedback!

Zou u ons een toelichting willen geven op de feedback?
Klik hier voor het formulier