Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Officieel heet deze wet Wmo2015) wordt uitgevoerd door uw gemeente en is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen, het meedoen in de maatschappij en het bieden en krijgen van mantelzorg. Het gaat dan om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, langdurig zieken en ouderen.

Inhoud

  Inhoud

  Nieuwsbericht van de Overheid (22-05-2023)

  Vanaf 1 januari 2026 wordt de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Overheid.

  De Wmo kent 2 soorten ondersteuning, deze worden ook wel voorzieningen genoemd:

  • Algemene voorzieningen: door iedereen te gebruiken, zoals de boodschappenservice, maaltijdvoorziening en klussenhulp.
  • Maatwerkvoorzieningen: op uw behoefte afgestemde hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een traplift of rolstoel. Of voor u georganiseerde ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Ook vervoersvoorzieningen en vervoer in de regio vallen hier onder.

  NB Als u een Wlz-indicatie heeft, regelt u de huishoudelijke hulp vanaf 1 april 2017 via de Wlz.

  Keukentafelgesprek

  De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken of iemand ondersteuning nodig heeft. Dit wordt vastgesteld tijdens een 'keukentafelgesprek', u heeft hierbij recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Er wordt gesproken over:

  • Wat u zelf kunt.
  • Of en hoe uw omgeving u kan ondersteunen (mantelzorg).
  • Zorg en ondersteuning die u al ontvangt vanuit andere wetten, bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg (Wlz).

  Algemene voorwaarden aan het hulpmiddel 

  • U moet het hulpmiddel nodig hebben: u krijgt zorg op maat, maar alleen zorg die
   écht nodig is, niet meer en niet minder.  
  • Er is geen ander, goedkoper hulpmiddel dat even goed werkt. 
  • Het hulpmiddel moet goed werken, het voldoet “aan de stand van de wetenschap en
   praktijk” 

  Wie bepaalt of beoordeelt dit? 

  De gemeente neemt een besluit door rekening te houden met uw wensen en de uitkomst van het keukentafelgesprek. De gemeente komt met een passende ondersteuning zodat u weer veilig kunt wonen en meedoen aan de maatschappij. U ontvangt een voorstel: Ondersteuning vanuit algemene voorzieningen (thuiszorg of dagbesteding) en/of maatwerkvoorzieningen, eventueel via een pgb (woningaanpassingen).  

  Wmo en kosten van hulpmiddelen

  Elke gemeente hanteert een andere regeling en bepaalt ook de hoogte van de eigen bijdrage, ook voor hulpmiddelen. Dat kan betekenen dat bepaalde hulpmiddelen in de ene gemeente meer of minder kosten dan in de andere gemeente. Sommige hulpmiddelen worden helemaal niet vergoed.

  Vanaf 2020 is de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen voor iedereen maximaal € 20,60 per 4 weken, ongeacht inkomen of draagkracht. Dat heet Wmo-abonnementstarief. Dit betekent niet dat u altijd € 20,60 betaalt. Als u gedurende een periode bijvoorbeeld minder ondersteuning krijgt, betaalt u ook minder. Ook hoeft u geen bijdrage te betalen als uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.

  Het Wmo-abonnementstarief geldt niet voor algemene voorzieningen. Het is mogelijk dat u daar wel een eigen bijdrage voor betaalt. Gemeenten mogen zelf bepalen of ze een abonnementstarief willen en ook hoe hoog de eigen bijdrage dan moet zijn. 

  U kunt kiezen tussen 'zorg in natura' en een 'Persoonsgebonden budget (Pgb)'. Bij 'zorg in natura' laat u de keuze van het hulpmiddel of de aanpassing aan de gemeente over, inclusief het regelwerk. Bij een 'PGB' ontvangt u een bedrag waarmee u zelf kiest en regelt.

  Tips

  • Denkt u in aanmerking te komen voor een vergoeding? Wacht met het kopen van een hulpmiddel tot de gemeente een beschikking heeft gestuurd en akkoord heeft gegeven.
  • Hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld bij een been in het gips, kunt u huren of lenen bij een thuiszorgwinkel of -uitleenmagazijn, of via uw zorgorganisatie.
  • Let op wie de kosten van (onderhoud)service en de verzekeringspremies betaalt, als dat van toepassing is.
  • Let op: lenen kost geld!: Ga na of u bij het aanpassen van uw woning misschien beter een 'BLIJVERSLENING' kunt nemen dan aanpassingen via de Wmo. Sommige gemeenten (provincies) bieden de blijverslening aan. Dat is een lening tegen gunstige voorwaarden voor het 'levensloopbestendig' maken van uw woning. Levensloopbestendig betekent dat u nu al uw woning geschikt maakt voor later, wanneer het allemaal wat moeilijker kan gaan. Bijvoorbeeld aanpassingen aan de trap of in de badkamer, drempels weg, domotica. Meer informatie op de website van Lang zult u wonen.

  Meer informatie

  Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

  Deel deze pagina via: