Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg('indicatie in een zorgprofiel'). De Wlz wordt uitgevoerd door de Zorgkantoren en is bedoeld voor de meest kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig hebben. Het gaat om mensen met een blijvende lichamelijke, verstandelijke of psychogeriatrische beperking.

Inhoud

  Inhoud

  Gepubliceerd op: 17-01-2024

  De Wlz biedt een totaalpakket aan zorg

  Begeleiding, verzorging en verpleging, inclusief het vervoer daarvoor.

  • Verblijf in een zorginstelling of thuis wonen met intensieve zorg.
  • Begeleiding, verzorging en verpleging, inclusief het vervoer daarvoor.
  • Medische zorg en behandeling.
  • Hulpmiddelen als u in een zorginstelling woont. 

  Wlz-zorg of intensieve zorg kunt u krijgen als u in een zorginstelling woont of als u thuis blijft wonen. Als u thuis wilt blijven wonen met intensieve zorg, beoordeelt het zorgkantoor of de thuissituatie geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Er bestaan de volgende mogelijkheden:

  1. Zorg met verblijf: u woont en krijgt intensieve zorg in een (zorg)instelling.
  2. Eén zorgaanbieder levert alle Wlz-zorg thuis. Dit heet 'Volledig pakket thuis' (vpt): u woont thuis en ontvangt alle zorg en ondersteuning aan huis die u ook in een zorginstelling zou krijgen. U betaalt wel zelf uw woning.
  3. Verschillende zorgaanbieders leveren zorg aan huis. Dit heet 'Modulair pakket thuis' (mpt): u woont thuis en ontvangt zorg en ondersteuning van verschillende zorgaanbieders. U betaalt zelf uw woning. Vanaf 1 april 2017 regelt u een Wlz-indicatie voor huishoudelijke hulp via uw zorgkantoor (dus niet meer via uw gemeente).
  4. Persoonsgebonden budget (pgb): u ontvangt een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg en ondersteuning regelt, zoals het inhuren van zorgverleners, het vastleggen van overeenkomsten en het voeren van de administratie. Het pgb wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

  Uitleg over het pgb vindt u in het stappenplan Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2020 (Rijksoverheid).

  Wlz-zorg en hulpmiddelen

  Als uw aanvraag voor langdurende zorg via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is goedgekeurd, krijgt u een indicatie voor Wlz-zorg. U betaalt een eigen bijdrage voor deze zorg. Als u recht heeft op een Wlz-hulpmiddel én deze echt nodig heeft krijgt u deze vergoed via de Wlz.  

  Algemene voorwaarden aan het hulpmiddel 

  • U moet het hulpmiddel nodig hebben: u krijgt zorg op maat, maar alleen zorg die écht nodig is, niet meer en niet minder.  
  • Er is geen ander, goedkoper hulpmiddel dat even goed werkt. 
  • Het hulpmiddel moet goed werken, het voldoet “aan de stand van de wetenschap en praktijk” 

  Wie bepaalt en beoordeelt dit? 

  Bij verblijf in een instelling: 

  • Uw zorginstelling bepaalt en beoordeelt of u een Wlz hulpmiddel nodig heeft, de zorginstelling doet ook de aanvraag en de afhandeling voor u.  

  Let op! Een persoonlijk mobiliteitshulpmiddel vraagt u direct aan bij uw zorgkantoor, zij beoordelen welke u nodig heeft en regelen het hulpmiddel.   

  Als u thuis woont: 

  • Alleen hulpmiddelen voor toezicht en verpleging en verzorging komen in aanmerking voor vergoeding vanuit de Wlz. Uw thuiszorgaanbieder bepaalt en beoordeelt of u dit hulpmiddel nodig heeft, de aanvraag en het bestellen loopt via hen.  

  Let op! Bij verblijf thuis vallen de meeste hulpmiddelen onder de Zvw of de Wmo. Dit dient u via uw zorgverzekeraar te regelen of via de gemeente.  

  Meer informatie

  Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

  Deel deze pagina via: