Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

WIA, Participatiewet en vergoeding voor scholing en onderwijs

Zowel de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) vanuit de UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) als de Participatiewet vanuit de Gemeente zijn regelingen om werkplekaanpassingen en hulpmiddelen die nodig zijn om te werken of onderwijs te volgen (weer) mogelijk te maken.

Inhoud

  Inhoud

  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

  De WIA wordt uitgevoerd door het UWV. De wet is bedoeld voor mensen die door ziekte of een beperking niet of maar gedeeltelijk kunnen werken. Werkplekaanpassingen en hulpmiddelen die nodig zijn om werken (weer) mogelijk te maken, kunnen vergoed worden vanuit de WIA. Dat geldt ook voor diensten, bijvoorbeeld een doventolk of taxikostenvergoeding. 

  Wie bepaalt of beoordeelt dit? 

  • U kunt een voorziening of hulpmiddel (digitaal) aanvragen bij het UWV, eerst wordt er gekeken of UWV bevoegd is om de voorziening uit te delen. Het kan zijn de voorziening via de gemeente of de zorgverzekering moet lopen. Soms moet de werkgever het middel zelf regelen. Hierover ontvangt u schriftelijk een bericht. 
  • Als UWV de voorziening of hulpmiddel mag verstrekken, wordt de aanvraag doorgestuurd naar een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts. Zij beoordelen of u er recht op hebt. Zij stellen vast of uw ziekte of beperking u belemmert bij uw werkzaamheden of bij het volgen van onderwijs. Daarnaast kijken ze of de voorziening of het hulpmiddel ook “passend’ is om uw werk goed te (blijven) doen of onderwijs te kunnen volgen. 
  • Binnen 8 weken krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor de voorziening. Bij een ja, wordt het bestelproces in gang gezet. Is er een technisch hulpmiddel nodig, dan komen de leverancier én de arbeidsdeskundige langs om de situatie te bekijken. Gaat het om een bureau of bureaustoel op maat dan worden meteen de juiste maten opgemeten. 

  Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

  Tip: Wacht met het kopen van een hulpmiddel tot het UWV een beschikking heeft gestuurd.

  Participatiewet

  De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeente. De wet is bedoeld voor iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft. Vanuit de Participatiewet kunnen bijvoorbeeld werkplekaanpassingen vergoed worden of hulpmiddelen die nodig zijn om werken mogelijk te maken. De gemeente kan zorgen voor: 

  • Aanpassing van uw werkplek. Uw werkgever kan hiervoor een vergoeding aanvragen bij de gemeente. Het kan gaan om ‘niet-meeneembare voorzieningen’ zoals een traplift of deuren die vanzelf opengaan. Het kunnen ook ‘meeneembare voorzieningen’ zijn. Zoals een aangepaste bureaustoel of een braille-regel voor blinde of slechtziende werknemers.  

  Wie bepaalt of beoordeelt het? 

  Gemeenten bepalen zelf wat voor hulp zij aanbieden. Hoe de gemeente mensen met een arbeidsbeperking begeleidt naar een baan, ligt vast in de wet en in een gemeentelijke verordening. 

  Let op! Vanaf 1 januari 2024 kunnen mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, bij UWV terecht voor speciale hulpmiddelen en werkvoorzieningen, zoals een voorleeshulp.

  Tip: Wacht met het kopen van een hulpmiddel tot de gemeente een beschikking heeft gestuurd.

  Scholing en onderwijs

  Als u door ziekte of een beperking hulp of hulpmiddelen nodig hebt bij het volgen van scholing of onderwijs, dan kunt u hiervoor terecht bij het UWV. Mogelijk kunt u gebruik maken van een regeling van het UWV of kunt u een vergoeding aanvragen. Dit kan ook als u geen uitkering krijgt.

  Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

  Tip: Wacht met het kopen van een hulpmiddel tot het UWV een beschikking heeft gestuurd.

  Meer informatie

  Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

  Deel deze pagina via: