Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Voor iedereen die woont of werkt in Nederland is het verplicht om een basisverzekering bij een zorgverzekeraar te hebben en premie te betalen. Voor kinderen tot 18 jaar is de basisverzekering gratis.

Inhoud

  Inhoud

  De hulpmiddelen die vergoed worden vindt u in het Reglement Hulpmiddelen op de website van uw verzekeraar. Dit Reglement Hulpmiddelen kan verschillen per zorgverzekeraar. In dit eigen reglement staan de voorwaarden zoals de hoogte van de vergoeding, de eigen bijdrage, de gebruikstermijnen en de kwaliteitseisen. Daarnaast is er een aanvullende verzekering voor zorg die niet is opgenomen in de basisverzekering. Aanvullende verzekeringen en vergoedingen verschillen per zorgverzekeraar en kunt u zelf afsluiten. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Zorgkosten die u maakt, betaalt u dus zelf tot de maximale hoogte van het eigen risico. U kunt zelf een hoger eigen risico nemen, waardoor u een lagere premie betaalt.

  Neem voor informatie over uw persoonlijke situatie contact op met uw zorgverzekeraar.

  Het kiezen van uw zorgverzekering

  Jaarlijks bepaalt de overheid de dekking van de basisverzekering. Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2024 (Zorginstituut Nederland) U vindt er de uitbreidingen zoals maatregelen om vallen te voorkomen. Dit geldt voor ouderen die veel risico lopen op vallen en daarnaast ook andere lichamelijke of psychische problemen hebben. Daarnaast vindt u ook alle nieuwe tarieven voor de eigen bijdragen van bijvoorbeeld hoortoestellen, pruiken, kunstgebit en orthopedische schoenen.

  Kosten en overstappen

  Er zijn meerdere mogelijkheden om geholpen te worden bij uw keuze voor een zorgverzekering. Denk hierbij aan vergelijkingssites als zorgwijzer.nl, zorgkiezer.nl of independer.nl. Ook de Patiëntenfederatie heeft een wegwijzer die u helpt bij het kiezen van een zorgverzekering. U vindt ook een stappenplan op de website van de Overheid
  De Consumentbond.nl zet ieder jaar op een rijtje wat er precies verandert.

  Let op: Aanvullende zorgverzekeringen dekken steeds minder. Denk hierbij aan hulpmiddelen als gehoorapparaten, pruiken, steunpessariums en plaswekkers. Wilt u overstappen naar een andere verzekeraar, houd dit dan goed in de gaten.

  Uw zorgverzekering en hulpmiddelen

  De zorgverzekeraar stelt vast welke hulpmiddelen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de Zvw. Het is mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen.

  Vanuit de basisverzekering

  • Hulpmiddelen noodzakelijk voor:
   • Behandeling.
   • Verpleging.
   • Revalidatie.
   • Verzorging.
   • Compensatie van een zintuigelijke beperking.

  Details vindt u in het Reglement Hulpmiddelen van uw (gekozen) zorgverzekeraar. Dit Reglement Hulpmiddelen kan verschillen per zorgverzekeraar.

  • Uitleenhulpmiddelen voor beperkte duur.
  • Verpleegkundige zorg aan huis.

  Vanuit de aanvullende verzekering

  Dit is geheel afhankelijk van of en welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering raadplegen. 

  Verkrijgen van Hulpmiddelen vanuit de Zorgverzekeringswet

  In de Zorgverzekeringswet (ZvW) staat beschreven welke hulpmiddelen voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. Bekijk het overzicht op de website van Zorginstituut Nederland.
  De hulpmiddelen die vergoed worden vindt u in het Reglement Hulpmiddelen op de website van uw verzekeraar. Let op! Dit reglement kan verschillen per zorgverzekeraar. In dit reglement staan de voorwaarden zoals de hoogte van de vergoeding, de eigen bijdrage, vervanging, wijziging of reparatie van een hulpmiddel, gebruikstermijnen en de kwaliteitseisen.

  Wie bepaalt of beoordeelt het?

  • De zorgverzekeraar beoordeelt in het individuele geval of een verzekerde in aanmerking komt voor (redelijkerwijs is aangewezen op) het aangevraagde hulpmiddel. De zorgverzekeraar kan het hulpmiddel in eigendom van de verzekerde geven of uitlenen.
  • De zorgverzekeraar kan voorwaarden stellen aan het vergoeden van hulpmiddelen. Bijvoorbeeld dat vooraf toestemming nodig is van de zorgverzekeraar. Of dat bij de aanvraag van een hulpmiddel een voorschrift of toelichting nodig is van een behandelend arts.

  Afhankelijk van het soort zorgpolis kan een verzekerde:

  •  Zelf kiezen waar hij het hulpmiddel haalt.
  •  Kiezen uit leveranciers die een contract met de zorgverzekeraar hebben.
  • Richtlijnen vinden over bijvoorbeeld vervanging, wijziging of reparatie van een hulpmiddel en gebruikstermijnen.

  Meer informatie

  Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

  Deel deze pagina via: