Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) wordt uitgevoerd door uw gemeente en is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen, het meedoen in de maatschappij en het bieden en krijgen van mantelzorg. Het gaat dan om mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, langdurig zieken en ouderen.

De Wmo kent 2 soorten ondersteuning, deze worden ook wel voorzieningen genoemd:
  • Algemene voorzieningen: door iedereen te gebruiken, zoals de boodschappenservice, maaltijdvoorziening en ontmoetingsruimten.
  • Maatwerkvoorzieningen: op uw behoefte afgestemde hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een traplift of rolstoel. Of voor u georganiseerde ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Ook vervoersvoorzieningen en vervoer in de regio vallen hier onder.
    NB Als u een Wlz-indicatie heeft, regelt u de huishoudelijke hulp vanaf 1 april 2017 via de Wlz.


Keukentafelgesprek

De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken of iemand ondersteuning nodig heeft. Dit wordt vastgesteld tijdens een 'keukentafelgesprek', er wordt gesproken over:
  • Wat u zelf kunt.
  • Of en hoe uw omgeving u kan ondersteunen (mantelzorg).
  • Zorg en ondersteuning die u al ontvangt vanuit andere wetten, bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg (Wlz).
 

Wmo en kosten van hulpmiddelen

Elke gemeente hanteert een andere regeling en bepaalt ook de hoogte van de eigen bijdrage, ook voor hulpmiddelen. Dat kan betekenen dat bepaalde hulpmiddelen in de ene gemeente meer of minder kosten dan in de andere gemeente. Sommige hulpmiddelen worden helemaal niet vergoed.

Per 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen voor iedereen € 17,50 per 4 weken, ongeacht inkomen of draagkracht (abonnementstarief). Waarschijnlijk gaat dat per 1 januari 2020 ook gelden voor algemene voorzieningen.

U kunt kiezen tussen 'zorg in natura' en een 'Persoonsgebonden budget (Pgb)'. Bij 'zorg in natura' laat u de keuze van het hulpmiddel of de aanpassing aan de gemeente over, inclusief het regelwerk. Bij een 'PGB' ontvangt u een bedrag waarmee u zelf kiest en regelt.

TIP: wacht met het kopen van een hulpmiddel tot de gemeente een beschikking heeft gestuurd. Hulpmiddelen die een gemeente of zorgverzekeraar nooit vergoedt, kunt u natuurlijk wel aanschaffen.

TIP: hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld bij een been in het gips, kunt u huren of lenen bij een thuiszorgwinkel of -uitleenmagazijn, of via uw zorgorganisatie.

TIP: let op wie de kosten van (onderhouds)service en de verzekeringspremies betaalt, als dat van toepassing is.

Stappen bij aanvraag ondersteuning Wmo.
 

Meer informatie

Als u na het lezen van deze informatie niet weet waar u terecht moet, neem dan contact op met meldpunt@juisteloket.nl.

Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Bedankt voor uw feedback!

Met uw feedback kunnen we onze website nog beter maken. Klik op het kruisje om verder te gaan.

Deel deze pagina

U kunt hier meer informatie vinden over het delen op social media. Door te klikken op één van onderstaande knoppen wordt u direct doorverwezen naar de betreffende social media.

Facebook Twitter LinkedIn

Bedankt voor uw feedback!

Zou u ons een toelichting willen geven op de feedback?
Klik hier voor het formulier