Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Hoe te verkrijgen?

U heeft bij het doorlopen van het proces een idee gekregen welk hulpmiddel of oplossing u of uw naaste kan helpen. U ervaart bijvoorbeeld problemen bij het lopen. Misschien heeft u gebruik gemaakt van onze keuzehulp lopen om te controleren of het stappenplan en tips bij de keuze u op het goede pad heeft gezet. U heeft een hulpmiddel gevonden en bekeken of deze wel of niet vergoed wordt. Op deze pagina vindt u de laatste stap van het proces: Hoe te verkrijgen? Van gratis, “niet vergoed en zelf aanschaffen”, misschien lenen of huren bij een leverancier, vergoeding (in natura) via de zorgverzekeraar, het zorgkantoor, de gemeente tot een aanvraag bij het UWV.

Inhoud

  Inhoud

  Gepubliceerd op: 17-11-2023

  Gratis 

  Sommige hulpmiddelen zijn ook gratis verkrijgbaar of kosteloos aan te schaffen. Bijvoorbeeld een app. Vergeet ook niet in uw buurt te informeren, soms staan er hulpmiddelen ongebruikt in de kast. Misschien staan bij handig om te doen tips waardoor u het hulpmiddel niet (meer) nodig heeft. 

  Zelf aanschaffen

  Nieuw kopen kan bij een hulpmiddelenspeciaalzaak bij u in de buurt, via de grotere huishoudspeciaalzaken of supermarkten die een schap hebben met ‘kleine’ hulpmiddelen. Op onze pagina Waar kan ik het hulpmiddel kopen? vindt u tips voor het zoeken op internet en de namen/websites van hulpmiddelenleveranciers. 

  Als u het hulpmiddel zelf koopt is het niet altijd nodig om een nieuw product te gebruiken. Er is veel tweedehands vraag en aanbod via internet, marktplaats, zorgoutlet, sociale media, prikbord bij de supermarkt of via een buurt-app. Let wel op eventueel service en garantie bij de grotere en/of elektrische hulpmiddelen.   

  Tips

  Hulpmiddelen lenen  

  Als u een hulpmiddel tijdelijk nodig heeft, bijvoorbeeld na een operatie, kunt u hulpmiddelen voor behandeling en verpleging maximaal 26 weken zonder kosten lenen.   

  Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar naar de voorwaarden. Zij kunnen u vertellen:  

  • Of het leen-hulpmiddel dat u nodig heeft helemaal vergoed wordt vanuit de basisverzekering.   
  • Bij welke leverancier uw zorgverzekeraar afspraken heeft over kwaliteit en prijzen (gecontracteerde of niet gecontracteerde zorg).   
  • Of u een medische indicatie (het voorschrijven van noodzaak) van behandelend arts of (wijk/transfer) verpleegkundige nodig heeft voor het aanvragen van het hulpmiddel.  

  Informeer bij een hulpmiddelenleverancier naar de mogelijkheden. U geeft aan welk hulpmiddel u wilt lenen via de website, de telefoon of in de winkel. De hulpmiddelenspecialist:  

  • Vraagt waarom u het hulpmiddel nodig heeft en voor welk ziektebeeld of zorgsituatie. Dit vervangt de indicatie van arts of behandelaar.  
  • Zoekt voor u uit of uw zorgverzekeraar het hulpmiddel vergoed.  
  • Dient de aanvraag voor vergoeding direct bij uw zorgverzekeraar in.  

   Als u het hulpmiddel na 26 weken toch graag wilt houden, bijvoorbeeld uw postoel, kunt u bij sommige zorgverzekeraars/hulpmiddelenleveranciers met korting kopen. Soms is er na 26 weken (alleen) een huur mogelijkheid, let hierbij op de huurprijs en maak een goede inschatting of kopen en zeker een tweedehands hulpmiddel, niet goedkoper is bij langer gebruik.      

  Hulpmiddelen huren  

   De meeste hulpmiddelenleveranciers bieden ook mogelijkheden om het hulpmiddel te huren. Hiermee kunt u het hulpmiddel goed uitproberen in uw thuissituatie en kijken of het voldoet aan uw verwachtingen. Vooral bij de dure hulpmiddelen die niet vergoed worden vanuit de basisverzekering kan dit een oplossing zijn. U kunt bij het zoeken op internet dan de term huren in uw zoekopdracht gebruiken. Op onze pagina Waar kan ik het hulpmiddel kopen? vindt u meer tips voor het zoeken op internet en de namen/websites van hulpmiddelenleveranciers.     

  Hulpmiddelen vanuit de Zorgverzekeringswet  

   In de Zorgverzekeringswet (ZvW) staat beschreven welke hulpmiddelen voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. Bekijk het overzicht op de website van Zorginstituut Nederland.  
  De hulpmiddelen die vergoed worden vindt u in het Reglement Hulpmiddelen op de website van uw eigen verzekeraar. Let op! Dit Reglement Hulpmiddelen kan verschillen per zorgverzekeraar. Daarin staan ook de voorwaarden zoals de hoogte van de vergoeding, de eigen bijdrage, vervanging, wijziging of reparatie van een hulpmiddel, gebruikstermijnen en de kwaliteitseisen.  

  Wie bepaalt of beoordeelt het?  

  • De zorgverzekeraar beoordeelt in het individuele geval of een verzekerde in aanmerking komt voor (redelijkerwijs is aangewezen op) het aangevraagde hulpmiddel. De zorgverzekeraar kan het hulpmiddel in eigendom van de verzekerde geven of uitlenen.   
  • De zorgverzekeraar kan voorwaarden stellen aan het vergoeden van hulpmiddelen. Bijvoorbeeld dat vooraf toestemming nodig is van de zorgverzekeraar. Of dat bij de aanvraag van een hulpmiddel een voorschrift of toelichting nodig is van een behandelend arts.  

  Afhankelijk van het soort zorgpolis kan een verzekerde:  

  •  Zelf kiezen waar hij het hulpmiddel haalt.  
  •  Kiezen uit leveranciers die een contract met de zorgverzekeraar hebben.  
  • Richtlijnen vinden over bijvoorbeeld vervanging, wijziging of reparatie van een hulpmiddel en gebruikstermijnen.  

  Informatie  

  Hulpmiddelen vanuit de Wet Langdurende Zorg (Wlz)  

   Als uw aanvraag voor langdurende zorg via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) is goedgekeurd, krijgt u een indicatie voor Wlz-zorg. U betaalt een eigen bijdrage voor deze zorg. Als u recht heeft op een Wlz-hulpmiddel én deze echt nodig heeft krijgt u deze vergoed via de Wlz.   

  Algemene voorwaarden aan het hulpmiddel  

  • U moet het hulpmiddel nodig hebben: u krijgt zorg op maat, maar alleen zorg die écht nodig is, niet meer en niet minder.   
  • Er is geen ander, goedkoper hulpmiddel dat even goed werkt.  
  • Het hulpmiddel moet goed werken, het voldoet “aan de stand van de wetenschap en praktijk”  

  Wie bepaalt en beoordeelt dit?  

  Bij verblijf in een instelling:  

  • Uw zorginstelling bepaalt en beoordeelt of u een Wlz hulpmiddel nodig heeft, de zorginstelling doet ook de aanvraag en de afhandeling voor u.   

  Let op! Een persoonlijk mobiliteitshulpmiddel vraagt u direct aan bij uw zorgkantoor, zij beoordelen welke u nodig heeft en regelen het hulpmiddel.    

  Als u thuis woont:  

  • Alleen hulpmiddelen voor toezicht en verpleging en verzorging komen in aanmerking voor vergoeding vanuit de Wlz. Uw thuiszorgaanbieder bepaalt en beoordeelt of u dit hulpmiddel nodig heeft, de aanvraag en het bestellen loopt via hen.   

  Let op! Bij verblijf thuis vallen de meeste hulpmiddelen onder de Zvw of de Wmo. Dit dient u via uw zorgverzekeraar te regelen of via de gemeente.   

  Informatie

  Hulpmiddelen vanuit de WMO en de gemeente  

   Uw gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken of u ondersteuning nodig heeft. Dit wordt vastgesteld tijdens een 'keukentafelgesprek', u heeft hierbij recht op een Onafhankelijke cliëntondersteuning | Onderwerp | Regelhulp - Ministerie van VWS  

  Het keukentafelgesprek gaat over:  

  • Wat u zelf kunt.  
  • Of en hoe uw omgeving u kan ondersteunen (mantelzorg).  
  • Zorg en ondersteuning die u al ontvangt vanuit andere wetten, bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg (Wlz).  

  Algemene voorwaarden aan het hulpmiddel  

  • U moet het hulpmiddel nodig hebben: u krijgt zorg op maat, maar alleen zorg die écht nodig is, niet meer en niet minder.   
  • Er is geen ander, goedkoper hulpmiddel dat even goed werkt.  
  • Het hulpmiddel moet goed werken, het voldoet “aan de stand van de wetenschap en praktijk”  

  Wie bepaalt of beoordeelt dit?  

  De gemeente neemt een besluit door rekening te houden met uw wensen en de uitkomst van het keukentafelgesprek. De gemeente komt met een passende ondersteuning zodat u weer veilig kunt wonen en meedoen aan de maatschappij. U ontvangt een voorstel:  

  Ondersteuning vanuit algemene voorzieningen (thuiszorg of dagbesteding) en/of maatwerkvoorzieningen, eventueel via een pgb (woningaanpassingen).   

  Informatie  

  Hulpmiddelen vanuit de Participatiewet en de gemeente 

  De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeente. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.  

  De gemeente kan zorgen voor:  

  • Aanpassing van uw werkplek. Uw werkgever kan hiervoor een vergoeding aanvragen bij de gemeente. Het kan gaan om ‘niet-meeneembare voorzieningen’ zoals een traplift of deuren die vanzelf opengaan. Het kunnen ook ‘meeneembare voorzieningen’ zijn. Zoals een aangepaste bureaustoel of een braille-regel voor blinde of slechtziende werknemers.  

  Wie bepaalt of beoordeelt het?  

  Gemeenten bepalen zelf wat voor hulp zij aanbieden. Hoe de gemeente mensen met een arbeidsbeperking begeleidt naar een baan, ligt vast in de wet en in een gemeentelijke verordening.  

  Hulpmiddelen vanuit de WIA en het UWV  

  De WIA (Werk en inkomen naar arbeidsvermogen) wordt uitgevoerd door het UWV. De wet is bedoeld voor mensen die door ziekte of een beperking niet of maar gedeeltelijk kunnen werken. Of hulp nodig hebben bij het volgen van scholing of onderwijs.  Werkplekaanpassingen en hulpmiddelen die nodig zijn om werken of onderwijs volgen (weer) mogelijk te maken, kunnen vergoed worden vanuit de WIA. Dat geldt ook voor diensten, bijvoorbeeld een doventolk of taxikostenvergoeding.  

  Wie bepaalt of beoordeelt dit?  

  • U kunt een voorziening of hulpmiddel (digitaal) aanvragen bij het UWV, eerst wordt er gekeken of UWV bevoegd is om de voorziening uit te delen. Het kan zijn de voorziening via de gemeente of de zorgverzekering moet lopen. Soms moet de werkgever het middel zelf regelen. Hierover ontvangt u schriftelijk een bericht.  
  • Als UWV de voorziening of hulpmiddel mag verstrekken, wordt de aanvraag doorgestuurd naar een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts. Zij beoordelen of u er recht op hebt. Zij stellen vast of uw ziekte of beperking u belemmert bij uw werkzaamheden of bij het volgen van onderwijs. Daarnaast kijken ze of de voorziening of het hulpmiddel ook “passend’ is om uw werk goed te (blijven) doen of onderwijs te kunnen volgen.  
  • Binnen 8 weken krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor de voorziening. Bij een ja, wordt het bestelproces in gang gezet. Is er een technisch hulpmiddel nodig, dan komen de leverancier én de arbeidsdeskundige langs om de situatie te bekijken. Gaat het om een bureau of bureaustoel op maat dan worden meteen de juiste maten opgemeten.  

  Informatie  

    Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

  Deel deze pagina via: