Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Partners

De Hulpmiddelenwijzer werkt samen met veel organisaties en initiatieven:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De Hulpmiddelenwijzer komt tot stand via de kenniscentrumsubsidie vanuit het ministerie van VWS aan Vilans.

Regelhulp
Wegwijzer naar zorg en ondersteuning. Een website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Thuisarts.nl
Voor iedereen die betrouwbare informatie zoekt over gezondheid en ziekte. Gemaakt door artsen. 

Zorg van nu helpt het ontdekken van slimme innovaties in de zorg. Het is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

ErgHandig en Vilans zijn een samenwerking aangegaan om de reeds bestaande Hulpmiddelenwijzer uit te breiden met handelingssuggesties.

Ergotherapie Nederland
Beroepsvereniging van ergotherapeuten zorgt samen met Vilans Hulpmiddelenwijzer dat er naast hulpmiddelen ook alternatieven en 'handig om te doen' op de website te vinden zijn.

Per Saldo - pgb.nl
De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

ZonMw - Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg
ZonMw stelt subsidies beschikbaar voor doelmatigheidsonderzoek naar (gepast)gebruik van hulpmiddelen in het verzekerde pakket.

Zuyd Hogeschool (Lectoraat Ergotherapie)
Ontwikkeling van de oriëntatiehulp arm en handondersteuning.

De Vilans Kennisbank Digitale Zorg is een centraal platform voor kennisuitwisseling over digitale zorg.

Kennisplein Gehandicaptensector
Informatie voor zorgprofessionals over zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.

Kennisplein Zorg voor Beter
Informatie voor zorgprofessionals over zorg en ondersteuning voor mensen in de ouderenzorg.

Platform Continentie Hulpmiddelenzorg
Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van de kwaliteitsstandaard. Dwarslaesie Organisatie Nederland, Bekkenbodem4all, Incoclub, FHI, KNMP, Nefemed, Patiëntenfederatie Nederland V&VN Continentie, Zorgverzekeraars Nederland.

Platform Stoma Hulpmiddelenzorg
Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van de kwaliteitsstandaard. Stomavereniging FHI, Nefemed, V&VN Stomaverpleegkundigen, Zorgverzekeraars Nederland.

Platform Prothesezorg
Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van de kwaliteitsstandaard. Korter Maar Krachtig, Ergotherapie Nederland, VRA, SOHN, NBOT, KNGF,NVOS Orthobanda, Zorgverzekeraars Nederland.

Platform Compressiehulpmiddelenzorg
Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van de kwaliteitsstandaard. NLNet, NVH, NVFL/KNGF, V&VN Wondexpertise, NVOS-Orthobanda, SOHN, NVCZ, Comtex, Zorgverzekeraars Nederland.

Patiëntenfederatie Nederland
Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 200 patiëntenorganisaties.

ALS-centrum
Expertisecentrum op het gebied van ALS, PSMA en PL.

Epilepsie.nl is ontstaan uit het samengaan van het Koninklijk Epilepsiefonds en de Epilepsie Vereniging Nederland.

Parkinsonvereniging
Belangenbehartiger voor ongeveer 63.500 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naaste.

Huntington Kennisnetwerk Nederland
Samenwerking met de Vakgroep Ergotherapie gespecialiseerd in Huntington.

Deelkracht
Onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen werken samen aan één einddoel: een samenleving die ook met een zintuiglijke beperking toegankelijk is.

Stomavereniging, Nefemed en de stomaverpleegkundigen zijn betrokken bij de informatie over stomamateriaal.

Kenniscentrum Sport en Bewegen
Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals.

Gehandicaptensport Nederland wil sporters met een handicap inspireren om te excelleren en de kracht van sport te ervaren, ongeacht niveau of handicap.

Deel deze pagina via: