Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Over Ergotherapie Nederland

Samen met Ergotherapie Nederland zorgt de Vilans Hulpmiddelenwijzer ervoor dat naast hulpmiddelen er op de website ook aandacht is voor alternatieven en het op een andere manier doen. Voor nu en in de toekomst.

Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging voor ergotherapeuten en beschikt over een netwerk waarin continu kennis wordt gedeeld. Ook hebben zij een aantal commissies rondom kennisontwikkeling over bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld revalidatie en ouderen. 

Artikel over de samenwerking van de Hulpmiddelenwijzer en Ergotherapie Nederland (2023)

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een ergotherapeut kijkt vooral naar wat iemand nog wél kan.

Dagelijkse activiteiten uitvoeren

De ergotherapeut adviseert en traint op zo’n manier zodat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken aan: jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken, huiswerk maken, sporten, biljarten en spelen.

De behandeling

De behandeling kan bestaan uit:

 • oefenen
 • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
 • het inzetten van een hulpmiddel
 • het aanpassen van een activiteit of de omgeving
 • geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden

Wat doet Ergotherapie Nederland?

Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten en komt op voor hun belangen. Samen met haar leden behouden en verbeteren zij de kwaliteit van ergotherapie. Dat doen zij door:

 • organiseren van scholing, congressen en bijeenkomsten
 • delen van kennis en informatie via het ergotherapie magazine, het kennisplatform op info.ergotherapie.nl en de nieuwsbrief
 • beroepsontwikkeling en professionalisering via adviesraden, commissies en werkgroepen
 • lobbyen bij politieke organisaties en zorgverzekeringen
 • samenwerken met andere beroepsorganisaties binnen het Paramedisch Platform Nederland (PPN)
 • initiatief nemen voor wetenschappelijk onderzoek 
 • ontwikkelen van richtlijnen
 • het vervullen van een vakbond functie
 • geven van juridisch advies en hulp

Bron: www.ergotherapie.nl

Deel deze pagina via: