Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van en de selectie voor de Vilans Hulpmiddelenwijzer, is het mogelijk dat de informatie die voor onze website werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld onvolledig, achterhaald of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door ons worden aangebracht.

Wij bieden geen enkele garantie op het goed functioneren of de veiligheid van deze website, noch op de informatie of inhoud van deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade in welke vorm dan ook die direct of indirect voortkomen uit het gebruik of de beschikbaarheid van deze website.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging en de privacybescherming van websites van externe organisaties waarnaar wij verwijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van commentaren, beoordelingen, meningen, beweringen, uitspraken en soortgelijke uitingen gedaan door derden of via aan de site gerelateerde nieuwsberichten en sociale media en niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit dergelijke uitingen.

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Wij hechten aan uw privacy. Iedereen kan onze website bezoeken zonder het vrijgeven van persoonsgegevens. Geen enkele van door u verschafte informatie wordt ooit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is. Alle informatie verschaft door een bezoeker in dit kader wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Vilans en de Vilans Hulpmiddelenwijzer verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Lees meer over privacy en cookies.

Wie zijn wij?

De Vilans Hulpmiddelenwijzer wordt beheerd door Stichting Vilans, gevestigd in Utrecht aan de Churchilllaan 11. Vilans is de kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. We combineren ervaringen met kennis uit onderzoek, en maken daar praktische kennisproducten van die je meteen kunt gebruiken. Zo maakt onze nieuwe kennis de zorg nog beter, en kunnen mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben leven zoals zij dat willen.

Wilt u gebruik maken van onze kennis?

Op de teksten van Vilans Hulpmiddelenwijzer op deze website is de Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 licentie van toepassing. Dit betekent dat het gebruikt mag worden als wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden: 

  • naamsvermelding (zoals vermelding van Vilans, eventuele auteur(s) en een URL of hyperlink naar het materiaal);
  •  er wordt een link geplaatst naar de Creative Commons licentie; 
  • wijzigingen worden aangeduid; het gebruik mag niet-commercieel zijn; 
  • afgeleide werken zijn toegestaan, maar worden onder dezelfde licentie vrijgegeven (gelijk delen). 

Op content van derden, teksten op de website waar dit specifiek bij benoemd staat en op beeldmateriaal is deze licentie niet van toepassing. Alle informatie die niet valt onder de licentie op deze website mag uiteraard worden gebruikt voor interne informatiedoeleinden, mits de citeerregels worden toegepast en een link wordt opgenomen naar de gebruikte informatie. Mocht u gebruik willen maken van de informatie op de website anders dan hierboven beschreven dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Beeldmateriaal

De foto’s en video's die op de Vilans Hulpmiddelenwijzer gebruikt worden, rouleren en geven een zo divers mogelijk beeld van de hulpmiddelen (verschillende leveranciers, fabrikanten) die op de markt zijn. Mocht u bezwaren hebben voor het tonen en gebruiken van bepaalde foto’s, dan horen wij dat graag! Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk verwijderen. Neemt u vooral contact met ons op via het contactformulier.

Deel deze pagina via: